LITEN FOGSKOLA

Fog till marksten - vi reder ut begreppen

När man väl kommit till slutförandet av sin stenläggning märker man snart att det finns en mängd olika produkter att ha som fog till marksten och trädgårdsplattor. 
Stenmjöl,fogsand, dekorfog, ogräshämmande fog, flexibel fastfog och hårdfog är några av det alternativ som finns.
Förvirrande?
Häng med oss i vår fogskola så reder vi ut begreppen!

tradgardsplattor.jpg

ALLMÄNT OM FOGAR

Anledningen till att man alls fyller fogarna med något material är för att göra ytan homogen och stabil. 
Ofyllda, eller för lite fyllda, fogar gör att varje marksten eller platta får jobba som en egen enhet, utan hjälp från resten av läggningen. Detta gör att ytan blir instabil vilket kan leda till att du får sättningar i ytan, att plattor spricker och att markstenar flyttar sig.

fogsand-25-kg-2984110al-5663422021_1.jpg

FOGSAND - OGRÄSHÄMMANDE FOGSAND - DEKORFOG

Fogsand påminner om vanlig finkornig sand och är brun/beige till färgen.

Ogräshämmande fogsand har ett förhöjt pH-värde vilket gör att ogräs trivs mindre bra i fogen.

Fogsand i andra färger kallas ofta för dekorfog.  

Säljs oftast i säckar om 20-25kg. Men går även att få i storsäck på 750kg.

+ Billigt material.

+ Enkelt att sopa ner mellan markstenen.

- Mycket underhåll. Väder, vind, sopning och högtryckstvättning kommer att avlägsna fogen och måste fyllas på eftersom.

- Skyddar inte mot myror eller ogräs

1.6-stenmjol-0-4-800.jpg

STENMJÖL

Stenmjöl är en restprodukt från framställandet av makadam. Det är den mest finkorniga produkten man får genom krossning av sten.

Stenmjöl kan med fördel användas till bärlager eller som ytbeläggning eftersom det går bra att kompaktera och bildar en hård yta. Men det går även att använda som fog mellan gatsten och kullersten. Grå i färgen.

+ Billigt material
+ Försvårar till viss del för myror att bygga bo

- Mycket underhåll. Precis som med fogsand måste fogen ständigt fyllas på.

- Skyddar inte mot ogräs mellan plattorna. Räkna med ömmande knän och rygg en gång per år om du vill ha en ren yta.

Building-Blocks

FLEXIBEL FASTFOG

Flexibel fastfog är vanligtvis ett samlingsnamn på diverse olika hårdfogar.
Appendixet "flexibel" är tyvärr ofta något missvisande. För även om de flesta hårdfogar har en viss teoretisk flexibilitet så är den försumbar.

Det finns kalkbaserade fogar som blir hårda när de är torra men mjuknar när de är blöta. Problemet med den typen av fogmaterial är att de urkalkas över tid, så efter några år är det bara en vanlig sandfog kvar som inte blir hård.

DSC_0577.JPG
 

060-581195

Linköpingsvägen 7, 857 31 Sundsvall

©2019 by Bygg & VA-service.