VDW 840 plus är en hårdfog som klarar av fogar mellan 3-20mm. En 1-komponent fog som lämpar sig bäst på trädgårdsgången, uteplatsen eller utanför entrén. Egentligen alla ytor där det inte kommer att förekomma biltrafik.

 

• Kommer färdig att användas

• Kan användas även om det regnar.

• Bra fogstyrka

• Lämplig för smala fogar från 3 mm till 20 mm

• Lämnar i stort sett ingen beläggningsfilm på fogade ytor. Den lilla beläggning som kan bildas nöts fort bort i solljus

VDW 840 plus - för smala fogar med liten belastning

1 050,00 krPris
 • Underlag:

  Det bärande underlaget under stenytan bör vara anlagt enligt gällande regler. Ej tjälskjutande. Dimensionerat för den kalkylerade trafikbelastningen. Vdw 840 plus är inte konstruerad för att absorbera rörelse och sättningar i underlaget. Beroende på förutsättningarna, kan en beläggningen utförd på fast sandbädd, vara tillräcklig. Vi rekommenderar alltid att stenbeläggningen skall utföras i jordfuktigt bruk, för att minimera risken för rörelse i beläggningsytan. Använd aldrig ett ej vattengenomsläppligt bruk, eftersom vdw 840 plus är konstruerad för att vara vattengenomsläpplig i enlighet med SUDS-regler. Expansionsfogar behöver tillämpas i enlighet med beläggning av betongytor. Vid fogning mot ytor av ett annat beläggningsmaterial samt mot hus måste expansionsfogar tillämpas för att ta upp rörelser i ytorna.

   

  Fogbredd: min. 3 mm, max. 20 mm.

  Fogdjup: min. 30 mm. Fogbredder större än 15 mm, behöver fogdjupet vara minst dubbelt så djupt som fogbredden.

   

  Vid användning behöver stenbeläggningen hålla en temperatur på minst 5 °C samt max 30 °C

   

  Verktyg: Kniv, gummiskrapa, sopkvast (naturfiberborst är att föredra), tillgång till vatten, vattenslang med sprutmunstycke.

   

  Testyta: Tester har visat att på vissa typer av marksten, att en beläggning kan bildas på stenen vilket får stenen att se mörkare eller få ett ”fuktigt” utseende. Detta är ett resultat av kontakten mellan vdw 840 plus och beläggningsytan. Vissa typer av stenar, främst porösa naturstensmaterial, är känsliga för fläckbildning eller missfärgning efter fogning. Detta är inte ett fel i produktionen eller fel på utförandet av fogningen. Vi rekommenderar att man först fogar en testyta för att se resultatet.

   

  Föreberedelse: Rengör stenytan från all smuts, löv, sand och liknande material. Rengör fogarna till önskat djup. Bevattna ytan tills stenen är fullt mättad med vatten och ej suger åt sig mer vatten. Använd alltid rent vatten.

  Fogmedelsapplikation: Arbetstid är ca 45 minuter vid 20°C. Arbetstiden är beräknad på en fogbredd mellan 3 mm–20 mm. Bevattna ytan tills beläggningen är mättad med vatten och håll den våt under hela fogningen.

  Öppna plastsäcken.

  Häll ut hårdfogsmedlet på den våta ytan i små högar (Uppskattningsvis vad du behöver för 4–5 m² per hög).

  Spruta vatten med en vattenslang med munstycke till hårdfogen blir flytande och använd en gummiskrapa för att föra medlet diagonalt över fogarna.

  Låt vattnet sjunka undan och borsta sedan av överbliven fog från plattorna med en fuktad kvast, avlägsna resterande bindemedel med fuktad kvast. Var aktsam att inte sopa ur den nylagda hårdfogen ur fogarna.

  Vid sten med fasade kanter, var noga med att avlägsna överblivet material mellan överkant platta och underkant fasning, där hållbarheten på hårdfogen ej kan garanteras. Stenen kan skifta till en något mörkare nyans på vissa extra känsliga stentyper vilket beror på fukten från underlaget

  Härdning: Följande räknas från en temperatur av ca 20°C samt genomsnittlig luftfuktighet. Högre temperaturer kommer förkorta härdningstiden, lägre temperaturer förlänger den.

  Förhindra eventuell trafik och belastning av den fogade ytan under minst 24 h. Skydda den nyfogade ytan från kraftigt regn och rinnande vatten under minst 24 h. Hårdfogen kan räknas som fullt härdad efter 7 dygn, varefter man kan öppna ytan för full belastning. Ett hållbarhetstest av fogen bör alltid utföras innan ytan öppnas för full belastning. En förhöjd fukthalt under härdningen kan fördröja härdningen eller försvaga den slutliga hårdhetsgraden. Om vakuumförpackningen inuti hinken är skadat, kommer härdningsprocessen börja i förtid och ”klumpar” kommer att uppträda i materialet. Om så är fallet så är hårdfogen obrukbar. Öppnade förpackningar måste förbrukas inom angiven härdningstid

   

  Unika tekniska egenskaper: Vdw 840 plus särskiljer sig från andra syrereagerande, 1-komponents hårdfogsmaterial, tack vare de högre hållfasthetsegenskaperna, samt den unika fuktighetsnivån vilket gör att man applicerar den i flytande form.

  Densitet: 1,7 g/cm³

  Böjhållfasthet: ca. 8,0 N/mm²

  Tryckhållfasthet: ca. 16,0 N/mm²

  Genomtränglighet (material): Vid 20 % fog djup/bred förhållande, ungefärligt. 12 l/m²/min.

  Lagringshållbarhet: 18 månader, skall förvaras torrt och frostfritt i original och oöppnad förpackning.

  Förpackning: 25 kg hinkar (vdw 840 plus är vakuumförpackad i en plastsäck inuti hinken).

  Viktig information: Som med alla polymeriska sandhårdfogar, kan vdw 840 plus bli permanent skadad av frekvent blötläggning, dvs. om de läggs på en ej vattengenomsläpplig stödjande struktur eller sättbruk.

  Ytor fogade med VDW 840 plus ska inte rengöras med högtryckstvätt. Hälso- och säkerhetsföreskrifter: Vid användande av vdw 840 plus, undvik hudkontakt, använd skyddsglasögon samt skyddshandskar. Skall förvaras oåtkomligt för barn. Undvik animaliskt kontakt (inklusive vattenlevande organismer) under applicering och härdning. Blandat, härdat material är inert och kräver ingen speciell avfallsdeponering. Informationen på detta sida är avsedd att ge råd utifrån våra tester och erfarenheter. Vi kan inte garantera resultat i några enskilda fall på grund av olika potentiella situationer samt lagring och applicering för våra produkter som ligger utanför vår kontroll. Specifika projekttestningar bör utföras vid behov. Informationen på denna sida är föremål för ändring och användaren måste säkerställa att de har den senaste informationen. Våra allmänna försäljnings- och leveransvillkår tillämpas

 

060-581195

Linköpingsvägen 7, 857 31 Sundsvall

©2019 by Bygg & VA-service.